1. Hľa, žiarou skvie sa Kristov hrob, - premohol Víťaz peklo zlôb. - Bohu sa všetci klaňajme, - dnes Kristus Pán vstal, - spievajme: Aleluja!


2. Už nad hrobom niet kameňa, - smrť krátka pút je zbavená. - Bohu sa všetci klaňajme, - dnes Kristus Pán vstal, - spievajme: Aleluja!


3. Ó, hriešnik, mysli na večnosť, - ži bohumilo, hľadaj čnosť, - Bohu sa všetci klaňajme, - dnes Kristus Pán vstal, - spievajme: Aleluja!