1. Kristus Pán na nebo vstúpil, - smrť i diabla keď oblúpil - a hriešnikov nás vykúpil. - Aleluja, aleluja!


2. Apoštolov požehnával, - svoju moc im odovzdával - a prísny im rozkaz dával, - Aleluja, aleluja!


3. Aby sa, nerozchádzali, - v meste svätom zotrvali, - Ducha pravdy by čakali. - Aleluja, aleluja!


4. Štyridsať dní po vzkriesení - je do neba povýšený, - na pravicu posadený. Aleluja, aleluja!


5. Učeníci zosmutneli, - do neba za ním hľadeli, - kam vstupovať ho videli. - Aleluja, aleluja!