1. Už z neba posol schádza, - oddávna žiadaný, - a k Márii prichádza - od Boha poslaný; - prekrásny archanjel, - nazvaný Gabriel.


2. Česť vzdáva a sa klania, - vykoná posolstvo - a hlavu čestne skláňa, - ctí sväté tajomstvo; - Pannu pozdravuje, - divnú vec zvestuje.


3. Tys', Mária, milosťou - Božou naplnená, - a najkrajšou si čnosťou - nad iné vznešená; - máš Matkou Božou byť - a Syna porodiť.


4. Syn Boží, Panna, teba - za Matičku chce mať, - veď svetu spásy treba, - čo má sa skutkom stať. - Ty Panna spanilá, - ty Matka premilá!