1. Ó, Trojica najsvätejšia, - ó, jednota najdivnejšia, - daj, nech každý ťa vyznáva, - Trojjednému chválu vzdáva.


2. Zrána, slnko, keď vychádza - až k večeru, keď zachádza, - každodenne ťa slávime, - vrelým srdcom velebíme.


3. Tys' oheň a blesk slnečný, - vyskúmať tvoj život večný - nevie nik; máš slávy hojnosť - a v jednote trojosobnosť.


4. Jasné slnko na tom svete, - čo nám svieti, hreje v lete, - pre trojjedno tvoje Božstvo - je nejaké podobenstvo.


5. Otče, tys' jak blesk slnečný, - Syn je sťaby lúč tvoj večný, - Duch Svätý je oboch plameň - až na veky vekov. Amen.