1. Najsvätejšia Trojica, jeden Bože, - nech ťa chváli celý svet, jak len môže; - chcem ťa vždy milovať; - večne zvelebovať. - Buď od nás vždy chválená, - Trojica nerozdielna!


2. Bohu Otcu, Pánovi najvyššiemu - vzdávaj chválu, stvorenie, spievaj jemu, - nebo, zem, chváľte ho - večného, mocného! - Buď od nás vždy chválená, - Trojica nerozdielna!


3. Všetkých ľudí on živí, opatruje, - všetok tento svet riadi a spravuje, - nebo ozdobuje, - slnko rozsvecuje. - Buď od nás vždy chválená, - Trojica nerozdielna!


4. Ježišovi ďakujme láskavému - i Duchu česť vzdávajme presvätému; - Boh Syn nás vykúpil - a Duch k nám zostúpil. - Buď od nás vždy chválená, - Trojica nerozdielna!


5. Najsvätejšia Trojica, ctíme teba; - naše vrúcne žiadosti vyslyš z neba; - odvráť mor, hlad, vojny - daj nám čas pokojný. - Buď od nás vždy chválená, - Trojica nerozdielna!