1. Nebeské Slovo, ktoré si - vyšlo z Otca láskavosti, - ó, žehnaj ľud svoj, Kriste náš, - čo v Sviatosti tu prebývaš!


2. Buď sláva Otcu i Synu - a Duchu, im vždy rovnému, - jak je a bolo pred vekmi - na zemi, tak aj na nebi!


3. Kňaz: Večný kňaz, Kristus Pán, aleluja. Ľud: Chlieb a víno obetoval, aleluja.