1. Ó, Pôvodca nášho blaha, - Stvoriteľ sveta celého, - Spasiteľ sveta celého, - tys' Svetlo ľudu verného, - tys' Svetlo ľudu verného.


2. Buď, Bože, nám milostivý, - odpusť, čo sme previnili; - daj, by sme teba uzreli, - a v nebi sa ti korili - a v nebi sa ti korili.


3. Kňaz: Nebeský chlieb im dal, aleluja. Ľud: Anjelský chlieb požíval človek, aleluja.