1. Daruj, ó, Ježiš, srdce mne, - chcem teba milovať, - moje bez tvojho je mŕtve, - nemôže lásky mať. - Za nie ja svoje srdce mám, - keď Ježiša svojho nemám, - v Sviatosti skrytého - a Boha živého.


2. Ktorého more, zem celá - nemôže obsiahnuť, - v Sviatosti sa nám ukrýva, - srdcia chce pritiahnuť. - Pritiahni srdce aj moje - z márnosti sveta ku sebe, - duše mojej pravý, - ty Lekár láskavý!


3. V Oltárnej tejto Sviatosti - krv, telo sú živé, - Bohočloveka vlastnosti - sú tu opravdivé. - Hoc' nevidíme, veríme, - prijímame, čo si ctíme: - Krista sväté telo - a pravú krv jeho.


4. Ó, Ježiš môj, z dôvernosti - v teba nádej skladám, - žiadúci božských milostí - k tvojim nohám padám. - Si anjelov potešenie, - srdciam našim osvieženie, - duší strážca istý; - z hriechov ich očisti!


5. Ty, Otca odblesk a svätosť, - ó, Ježišu Kriste, - ty dušiam našim si radosť, - spasenie mám isté. - Daj, by nám srdcia zranené - tebou boli vyhojené, - Lekáru najsladší, - ty, poklad najväčší!


6. Ó, Ježiš, tebe v Sviatosti - vrúcne sa klaniame; - čuj naše vrelé žiadosti, - ktoré tu skladáme: - Prosíme ťa, ochraňuj nás, - odvráť mor, vojnu, hlad od nás: - daj šťastné skonanie - a večné spasenie.