1. Nebo i zem, vyhlasujte - chválu Pána večného, - bez prestania pozdravujte - Srdce Krista milého! - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


2. Ono skôr nás milovalo, - než sme my ho mohli znať; - v pokrm sladký nám sa dalo, - čo nám mohlo viacej dať? - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


3. Pre všetkých je otvorené, - nikoho nevytvára, - dary v sebe uzavreté - i hriešnikom podáva. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


4. Ten, kto k nemu sa utieka, - potešenie nachádza, - lebo z neho vždy preveľká - radosť ducha pochádza. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


5. Srdce jeho plápolalo - láskou k človečenstvu vždy, - od počiatku neprestalo - platiť láskou naveky. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


6. Ó, Ježiš náš najjasnejší, - prijmi naše volanie, - prijmi svojich verných duší - najvrúcnejšie oddanie! - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


7. Ó, Ježiš, skrz lásku svoju - krvou Srdca Božského - obmy biednu dušu moju - od všetkého hriešneho. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


8. Plameň mocný z ohňa tvojho - v srdci našom nech horí, - nech rozpáli ducha môjho, - rany, hriechov zahojí. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


9. Žehnaj srdce moje stále, - daj mi silu, milosti - chváliť teba neustále - chcem tu i vo večnosti. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]


10. Daj, nech v nebi poznávame - slávu tvoju u Otca, - tebe večne sa klaniame - a spievame zo srdca. - [:Poďme k Srdcu Ježišovmu - a klaňajme sa jemu! - Znejte, piesne, k sláve jeho, - Srdca Pána večného!:]