1. Oslavujme najsvätejšie - Srdce Ježišovo, - venujme mu najvrúcnejšie srdca svojho slovo: - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!


2. Sedmorým, hľa, tokom z teba - presvätá krv prúdi, - prepotrebný liek to z neba - pre nás hriešnych ľudí. - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!


3. Otvor v boku, tá predrahá - ružoskvelá rana, - to je žriedlo lásky, blaha, - to do neba brána. - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!


4. Tys' potecha zarmúteným, - slabým posilnenie, - spomôženie ubiedeným, - hriešnym odpustenie. - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!


5. Srdce tiché, ponížené, - všetkých ty vzor čností, - duše tebe zdôverené - vedieš k blaženosti. - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!


6. My sa teda s dušou, telom - tebe oddávame, - teba Pánom, Spasiteľom - svojím nazývame. - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!


7. S tebou tebe my žiť chceme, - ostávaj vždy s nami - a keď žiť tu prestaneme - spoj nás s nebešťanmi. - Srdce sväté, prevznešené - tys' prameňom milosti, - ó, buď stále velebené - tu i vo večnosti!