1. Pozdravujme Božské Srdce, - plné lásky plameňa! - [:Prebodnutie, krvácanie - lásku jeho znamená.:]


2. Pred presvätým Srdcom tvojím - prosíme ťa úprimne: - [:daj, nech všetci bez prestania - v službe tvojej horlíme.:]


3. Všetci chceme, žiadame si, - dokiaľ plynie život náš, - [:aby vždycky láska tvoja - plápolala živo v nás.:]


4. Po skonaní, Božské Srdce, - vezmi všetkých do neba, - [:aby sme ťa milovali, - tešili sa u teba.:]