1. Sem srdce k Srdcu dones, - by vzbĺklo plameňom, - nech dotýka sa nebies - tu v speve blaženom. - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]


2. Zhas náruživosť vo mne, - čo k zlu ma vábi vše, - by uctil som ťa hodne, - ó, Srdce najmilšie! - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]


3. Ó, Srdce, lásky more, - zmy blato mojich vín, - a zdvihni zas ma hore, - mňa láskou k sebe viň. - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]


4. Daj vidieť očiam mojim, - jak márny je ten svet, - nech vždy sa toho bojím, - jak skoro musím mrieť. - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]


5. Ó, Srdce len ma schovaj - do svojej rany dnu - a ihneď šťastný som, aj - keď zlí ma napadnú. - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]


6. Tu ťarcha núdze sladne - a zlahčie rameno, - tu teplie srdce chladné, - necíti bremeno. - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]


7. Nuž srdce moje, plesaj, - chváľ Krista blažene, - nech horia v tebe stále - očistné plamene. - [:Ó, Srdce, prameň lásky, - ty večný božstva chrám, - ty život náš vždy spravuj - a udeľ nebo nám.:]