1. Dietky srdca nevinného do kostola prišli sme - uctiť Krista premilého, - jemu zbožne spievame. - Prinášame srdcia svoje, - ktoré horia zbožnosťou, - čakajú nás žitia boje, - posilni nás milosťou.


2. Bohu slávu, velebenie - chóry neba spievali, - keď radostné narodenie - Ježišovo hlásali. - Aj my svojmu Ježiškovi - slávu, chválu spievame, - nevinnému Baránkovi - svoju úctu skladáme.


3. Tvoje slovo, Pane Kriste, - je nám cesta spasenia, - veríme len v pravdy čisté, - v slová tvojho učenia. - Podľa tvojej pravdy, Bože, - chceme žiť a chceme mrieť, - tak nás diabol nepremôže, - akokoľvek bude chcieť.


4. Verím v Boha Otca, Syna, - v Boha Ducha Svätého: - zbaví ma len moja vina - raja blaha večného. - Verím v Cirkev všeobecnú, - tela z mŕtvych vzkriesenie, - verím tak i v slávu večnú, - v čistej duše spasenie.


5. Ako dietok milovníka, - Ježiško, ťa poznáme, - tak skrz tvojho služobníka - obetu ti konáme. - Na oltári chlieb na telo, - víno na krv premeníš, - vzývame ťa, Kriste, vrelo; - pomáhaj a k nám sa zníž!


6. Svätý, svätý najsvätejší! - s anjelmi tu spievame, - Ježiš Kristus najvzácnejší, - celí sa ti dávame. - Prijmi hlasy svojich dietok, - spievame ti s radosťou, - k tebe ako jarný kvietok - vinieme sa s nežnosťou.