1. V spôsobe chleba - veríme v teba, - vždy v Boha pravého, - všade prítomného; - Jezu Kriste, Spasiteľu!


2. Príchod tvoj z neba, - prosíme teba, - nech z tvojej milosti - zotrie naše zlosti: - žiadaný náš Spasiteľu!


3. Ó, Jezu Kriste, - daj srdce čisté, - by sme ťa prijali, - vrúcne milovali: - Krista, svojho Spasiteľa.


4. Baránku Boží, - nech pokoj množí - príchod tvoj žiadaný, - od vekov čakaný. - Jezu Kriste, Spasiteľu!


5. Požehnaj ľudu, - keď prídeš k súdu, - prijmi ho v anjelské - radosti nebeské: - prijmi, prijmi, Spasiteľu!