1. Poďte, obnovme obetu, - ktorú Kristus nechal svetu. - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.


2. Stvoriteľa oslavujme - a srdcia mu obetujme. - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.


3. Sláva buď Bohu na nebi, - Bože, ľud tvoj ťa velebí. - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.


4. V srdci je nám zaštepené - Ježiša sväté učenie. - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.


5. Veríme v Boha živého, - v svätej Trojici skrytého. - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.


6. K tebe sa, Pane, modlíme, - o dar milosti prosíme. - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.


7. Spievajme Svätý, presvätý, - Boh Otec, Syn i Duch Svätý! - Otče, zmiluj sa nad nami, - nad ľudom svojím biednym - a daj nám svätej milosti, - v dobrom stálosti.