1. Ráč nás, Pane, zbaviť neprávostí, - hriechov a premnohých našich zlostí, - keď zídení v tvojom chráme - Velebnosti tvojej sa klaniame.


2. Sláva ti buď, Bože, na výsosti, - pokoj ľuďom stálym v každej čnosti. - Otec i Syn je najvyšším - i so Svätým Duchom, Pánom naším.


3. Verím v Boha, Otca, Stvoriteľa; - verím v Boha Syna, Spasiteľa, - verím v Ducha presvätého, - obom v božstve svojom rovnakého.


4. Najsvätejší Pane na výsosti, - prijmi našu obeť z úprimnosti, - ktorú ti tu predkladáme - a s ňou seba samých oddávame.


5. Prijmi ju za naše hriechy, zlosti - a za naše veľké neprávosti, - ktorých sme sa dopustili, - čím sme tvoju lásku obrazili.


6. Svätý, svätý, svätý, najsvätejší, - ty si Pán zástupov najmocnejší. - Plné tvoje sídlo, nebo, - plná zem príslušnej slávy jeho.