1. V temnosti Otcovia - tešte sa z Krista, - ktorý sa na svet prísť - z neba už chystá, - lebo už žiadaný - ten čas nastáva, - v ktorom sa Boží Syn - človekom stáva.


2. Čakaný Mesiáš, - z neba nám daný, - sa vtelí v živote - Márie Panny; - čoskoro bude žiť - tu medzi nami, - aby nám otvoril - nebeské brány.


3. Diabolskú všetku moc - zláme a pýchu - i ľudí zachráni - od pekla, hriechu; - kráľovstvo naveky - svoje založí - a šťastie časné i - večné rozmnoží.


4. Nuž my sa pripravme - na príchod Pána - a prosme túžobne - dar zmilovania, - aby sme v pokání - privítali ho, - v podobe človeka - narodeného.


5. Prosme ho, keď príde - nakoniec k súdu, - by hriechy odpustil - nám, svojmu ľudu; - aby nás postavil - po pravej ruke, - aby sme nestáli - vo večnej muke.