1. Buď vždy pozdravené, ó, presväté Telo, - ktoré si na kríži - pre nás hriešnych pnelo. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


2. Verím v teba, Bože, - Boh náš opravdivý, - v Oltárnej Sviatosti, - s telom, s dušou živý. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


3. Pod spôsobom chleba - Boh sa v pokrm dáva - pod spôsobom vína - krvou nás napája. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


4. Kto, Hostia svätá, - hodne ťa požíva, - ten na duši svojej - uzdravený býva. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


5. Ó, nebeská manna, - ty anjelský chlebe, - čistú srdca sladkosť - nachádzame v tebe. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


6. Pri hodine smrti - bývaš posilnenie, - zarmútenej duši - bývaš potešenie. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


7. Poteš nás, ó, Kriste, - skrytý v tomto chlebe, - v trápení a v biede - vinieme sa k tebe, - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


8. Vitaj najsvätejšie, - a predrahé Telo, - vitaj i predrahá - Krv, vyliata z neho, - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


9. Vitaj, veľká Sviatosť - od Syna Božieho, - a poklad milosti - človeka biedneho. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!


10. Udeľ nám, náš Pane, - skrytý vo Sviatosti, - aby sme raz prišli - k tebe do radosti. - Ó, jak si prekrásna, - Sviatosť vznešená - základ nášho spasenia!