1. Ctím teba pobožne, - vrúcne ťa ctím, - [:prítomný pod rúškom - tu sviatostným!:] - Tebe sa oddávam, - celý som tvoj - [:hľaď na mňa hriešneho, - ó, Bože môj.:]


2. O tebe rozjímam, - Boh môj a Pán, - [:stvorením pohŕdam, - keď teba mám.:] - Teba chcem milovať, - tebe česť vzdať, - [:v tebe sa tešiť chcem - a radovať.:]


3. Ježišu, ktorý si - len z lásky k nám - [:za pokrm nám, hriešnym, seba dal nám.:] - Nech žíznim po tebe, - nebeská slasť, - [:kiež hľadám v nebesiach - pravdivú vlasť.:]


4. Po smrti v nebi chcem - tvoju zrieť tvár, - [:ako dnes pozerám - tu na oltár.:] - S tebou chcem živý byť - vo večnosti, - [:prijmi ma láskavo do milosti.:]