1. Kriste, zo srdca celého - poklonu ti skladáme, - keď na kolená pred tebou - pred oltárom padáme. - Svoje Telo a Krv svätú - daj nám zbožne užívať - a svoju lásku nesmiernu - ráč v nás vždy viac rozžíhať.


2. Baránku čistý, nevinný, - hriechy snímaš ty svetu, - prebývaj vždy medzi nami, - udeľ nám milosť svätú - a pre svoje zmilovanie - zbav ľud svoj neprávosti, - daj, aby verne zotrval - v kresťanskej pobožnosti.


3. Nech ti je milá, ó, Pane, - obeta na oltári, - nech každý hriešnik dostane - skrz ňu nebeské dary. - Nech je všetko, čo robíme, - tvoja chvála, veleba - a keď tu život skončíme, - veď nás k sebe do neba.