1. Lásky plní Serafíni, - dolu z neba stupujte, - vy ste Bohu večné milí, - s nami tu prespevujte! - Ježiš v chleba tu spôsobe - Otcu sa predstavuje, - jak na kríži v každej dobe - za nás sa obetuje.


2. Ó, Baránku, Boží Synu, - poznáš naše slabosti, - zotri našu veľkú vinu, - prijmi nás do milosti. - V teba verím, dôverujem, - teba najviac milujem, - že som zhrešil, sa žalujem - a srdečne ľutujem.


3. Nie je hodné srdce moje, - by si vstúpil do neho. - Nech premocné slovo tvoje - urobí ma schopného. - Milovať ťa neprestanem, - lásky všetkej hodného, - sily v láske vždy ostanem, - posilni ma slabého.


4. Ó, Trojica najsvätejšia, - ty náš Bože, jediný, - buď ti vzácna služba naša, - ktorú sme tu činili, - vykonali k tvojej chvále, - k tvojho mena ucteniu. - Ráč milosti dať nám hojne - a priveď nás k spaseniu.