1. Ó, milí kresťania, - radosťou plesajme, - Sviatosti Oltárnej - vrúcne sa klaňajme; - Boha svojho láskavého - chváľme z hnutia srdečného, - tu máme drahého - Ježiša milého.


2. Slnce a hviezdičky, - tvár svoju zjavujte, - a svojho mocného - Pána oslavujte; - vzdajte chválu, znejte slávu, - zvučte pieseň neustálu - v Sviatosti skrytému, - Pánu najvyššiemu.


3. Buď vždy pozdravená, - presvätá Hostia, - v ktorej tu Kristus Pán - sám seba ukrýva. - Tu je Telo, Krv presvätá, - pre nás hriešnych je vyliata; - Ježiša vítajme, - Svätý Pán spievajme.