1. Príde Kristus, Spasiteľ náš, - cestu mu pripravme, - príde drahý náš Mesiáš, - hospodu mu spravme. - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme!


2. Plesajte, ó, praotcovia, - ktorí ste v temnosti, - bo stanú sa veci nové, - plesajte v radosti. - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme!


3. Hľa, prijala Panna čistá - posla nebeského, - porodila by nám Krista - z lona panenského. - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme!


4. O ktorom predpovedali - už proroci slávni - a ktorého si žiadali - ľudia starodávni. - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme!


5. Počul Boh ľudu volania - na nebies výsosti, - pošle plný zľutovania - Syna nám k radosti. - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme!


6. Z rúcha zla sa vyzliekajme, - v čnosť sa obliekajme, - srdce Kristu prichystajme, - pokánie konajme! - Príde, príde, náš Spasiteľ, - všetci zaplesajme; - príde, príde, Vykupiteľ, - chválu Bohu vzdajme!