1. Radosťou oplývam, - keď sa ja pozerám, - Ježišu môj, - na teba v Sviatosti, - plného milosti, - ó, Bože môj! - [:Nech je pochválená - svätosť tvojho mena, Ježišu môj!:]


2. Ježišu, pred tebou - s úctou a velebou - na zem padám, - abys' ma požehnal - a väčšiu lásku dal, - vrúcne žiadam. - [:Nech je pochválená - svätosť tvojho mena, Ježišu môj!:]


3. Tu v nebeskom chlebe - pozývaš ma k sebe - vo Sviatosti, - by som ťa miloval, - tebe prespevoval - vo večnosti. - [:Nech je pochválená - svätosť tvojho mena, Ježišu môj!:]


4. Srdce ti darujem, - tebe sa venujem, - Kriste Pane! - Ty mi dáš milosti - a večné radosti - zmilovanie. - [:Nech je pochválená - svätosť tvojho mena, Ježišu môj!:]


5. Daj myseľ pokojnú, - odvráť mor, hlad, vojnu, - Ježišu môj. - Zachráň nás od škody, - od ohňa, od vody, - ó, Pane môj! - [:Nech je pochválená - svätosť tvojho mena, Ježišu môj!:]