1. Slovu nekonečnému, - telom učinenému - sa klaňajme! - Boha tu prítomného - i s človečenstvom jeho - [:vyznávajme!:]


2. On je tu na oltári - pre nás obetovaný - na spasenie; - ktorý, by nás vykúpil, - prebolestné podstúpil - [:umučenie.:]


3. Tuto je opravdivé - telo Ježiša živé - i krv jeho. - Za pokrm tu sa dáva - a v srdci tiež ostáva - [:kajúceho.:]


4. Kriste môj preláskavý, - večný Kráľ a Pán slávy - opravdivý! - Ako som to zaslúžil, - aby som ťa tu požil - [:v hriechoch živý?:]


5. Vďačnú chválu ti vzdávam - a tebe sa oddávam, - Boží Synu! - K sebe prijmi ma, Pane, - keď mi už smrť nastane, - [:v tú hodinu.:]