1. Radujže sa, Panna slávna, Panna čistá, - Matka Božia vyvolená Jezu Krista! - Ty ľalia si najkrajšia, drahá Panna, - nad hviezdy si najjasnejšia. - Vitaj, Panna!


2. Zdravas', plná si milosti, Panna čistá, - porodiť máš bez bolesti Jezu Krista, - Spasiteľa nám porodíš, drahá Panna, - a nazveš ho menom Ježiš. - Vitaj, Panna!


3. Nikdy pannu okrem teba, Panna čistá, - nepozdravil anjel z neba, Matka Krista! - Pánom nebies vyvolená, drahá Panna, - stala si sa Matkou Syna. - Vitaj, Panna!


4. Preto prosme, by Rodička, Panna čistá, - prosila za nás Synáčka, Jezu Krista, - by skrz jeho sme vtelenie, drahá Panna, - raz dosiahli vykúpenie. - Vitaj, Panna!