1. Veľkú milosť udeľuješ, - Bože, nehodnému, - veľkú lásku prejavuješ - človeku hriešnemu, - keď mi sväté telo dávaš, - drahou krvou ma napájaš, - dušu moju prichystávaš - k životu večnému.


2. Pod spôsobom chleba, vína - Boh človek ukrytý, - ty si pre mňa na kríži bol - ukrutne pribitý. - Tejto veľkej velebnosti, - Boha môjho vznešenosti, - takej divnej láskavosti, - spev nech znie večitý.


3. Zanechávam tohto sveta - klamlivé žiadosti, - Bohu sa už odovzdávam - v žiali i v radosti. - Pristúpiť chcem k tomu stolu, - kde obživím dušu svoju, - v smrti hriechu pozostalú, - podľa jej žiadosti.