1. Vitaj, najsvätejšie - božie Telo, - ktoré si na kríži - pre nás pnelo; - [:v spôsobe chleba stajené, - pred nami k poklone - vystavené.:]


2. Vitaj, najsvätejšia - Krv Kristova, - ktorú na oltári - kalich chová, - [:obmy z viny a z hriechu nás, - vrúcne ťa prosíme, - ó, Pane náš!:]


3. Baránku, ty snímaš - naše viny, - naveky ostávaš - ty jediný - [:čo potešíš a pokoj dáš, - zmiluj sa nad nami, - ó, Bože náš!:]


4. Požehnaj nás, Kriste, - očistených, - tvojou milosťou - včuľ posvätených, - [:aby sme tak vždy spojení - zostávali s tebou - zjednotení.:]


5. Nech je nám, ó, Pane, - milostivá - prítomná s Telom Krv - tvoja živá, - [:daj nám sväté požehnanie, - po smrti radostné - zmŕtvychvstanie.:]