1. Vitaj, spása duší, Bože živý, - zostúpil si z neba v tejto chvíli; - pred tebou tu v prach padáme, - o spasenie ťa žiadame.


2. Baránku, čo hriechy sveta snímaš, - zmiluj sa nad nami - a vyslyš nás; - odpusť naše neprávosti - a prijmi nás do milosti.


3. Obľúb si, ó, Bože, našu obeť - od nás tu nehodných - a ju posväť, - udeľ nám včuľ požehnania, - neopusť nás do skonania.