1. Zdravas', krásna Pani anjelská, - ty si jasná brána nebeská: - [:Čistá Panna, - nádej sladká, - Božia Matka!:]


2. Ty si pozdravenie prijala, - Božie znamenie z úst anjela. - [:Čistá Panna, - nádej sladká, - Božia Matka!:]


3. Ľud svoj hriešny vedieš k spaseniu, - nevidiacich k svetlu krásnemu. - [:Čistá Panna, - nádej sladká, - Božia Matka!:]


4. Že si našou Matkou, nám ukáž, - prijať milostivo ráč hlas náš. - [:Čistá Panna, - nádej sladká, - Božia Matka!:]


5. Daj nám ruku, veď nás do neba, - ta, kde sídli Božia veleba. - [:Čistá Panna, - nádej sladká, - Božia Matka!:]