1. Ó, Pane, nie som hodný, - do srdca bys' vstúpil môjho, - ale len slovom povedz, - len jedným slovom povedz - a uzdravená bude duša moja.