1. Zdravas', Mária, - milosti plná! - Tak si pozdravená, - Mária vznešená, - Matkou Božou vyvolená.


2. Pán Boh s tebou je, - anjel zvestuje, - že počneš večného, - Syna Najvyššieho, - nebo a zem stvorivšieho.


3. Keď si počula, - si sa zľakla - a tak smutná celá, - v srdci čos' myslela, - anjelovi povedala:


4. Jak je to možné, - riekla nábožne, - keď som čistá panna, - Bohu odovzdaná: - sľub môj známy je u Pána.


5. Z Ducha Svätého - zatienivšieho - počneš a zrodený - z teba Syn milený - bude jak Boh velebený.


6. Dievka Pánova, - čujúc tie slová, - s úctou sa sklonila - a ticho vravela: - Bohu som sa pokorila.


7. Raduj sa milá, - Matka spanilá, - Syn Boží sám seba - láskavo k nám z neba - na svet vtelí skrze teba.