1. Ctime túto Sviatosť slávnu, - zbožne skloňme kolená, - bohoslužbu starodávnu - nahraď nová, vznešená; - pomôž zmyslom, ktoré slabnú, - [:viera s láskou spojená.:]


2. Otcu, Synu jedinému - chvála buď a plesanie, - sláva, moc a česť ich menu, - tak aj dobrorečenie; - od obidvoch Poslanému - [:rovnaké buď uctenie.:] - Amen.