1. Anjelským pozdravením - zvon sa ozýva, - každý verný kresťan dnes - Máriu vzýva: - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


2. Pannu anjel Pánov bol - takto pozdravil, - poklonil sa Márii - a jej hovoril: - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


3. Plná božej milosti, - nevinnosti kvet, - počneš Krista milého, - ktorý spasí svet. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


4. Na tie slová Mária - uľakala sa. - Ako sa to môže stať? posla pýta sa. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


5. Anjel Pána zvestoval - v poníženosti: - Neľakaj sa, Mária, - plná milosti. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


6. Vôľu ti ja zvestujem - Boha silného: - počneš v svojom panenstve - z Ducha Svätého. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


7. Z teba, Panna, zrodí sa - slávny Spasiteľ, - najvyššieho Boha Syn, - náš Vykupiteľ. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


8. Po tých slovách Mária - hlavu sklonila, - nebeskému posolstvu - vďačne zvolila. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


9. Ajhľa, dievka Pánova, - Panna vravela, - odovzdaná do vôle - hneď Stvoriteľa. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


10. Slovo Telom stalo sa, - Slovo preslávne, - pre spasenie všetkých nás, - na zem zoslané. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


11. Ó, ty ruža spanilá - kvetu bieleho, - teba chválim zo srdca - svojho celého. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


12. Tys' nám všetkým za Matku - bola zvolená, - večnej slávy korunou - si ozdobená. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


13. Nad všetky ťa stvorenia - Boh sám povýšil, - rúchom všetkých čností ťa - plne okrášlil. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


14. Ty si všetkých hriešnikov - istá bezpeka, - cesta v život vedúca, - radosť, útecha. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!


15. Ty si všetkých strápených - pravá potecha, - ktorá v srdciach ranených - nádej zanechá. - Ave, ave, Mária, - zaznej vrúcny hlas! - Zdravas', zdravas', Kráľovná, - srdce, plesaj v nás!