1. Celá krásna si Mária, - v tebe škvrny nijakej niet; - dcéra Otca, Matka Syna, - nedaj by nás premohol svet. - [:Slávna Matka Spasiteľa, - chráň každého ctiteľa. - Celá krásna si, Mária, - v tebe škvrny nijakej niet.:]


2. Celá krásna si bez škvrny, - dedičného hriechu viny; - pros u Syna za nás v smútku, - keď v nás znie hlas zlého skutku. - [:A keď život náš sa skloní, - veď nás ta, kde Syn tróni. - Celá krásna si bez škvrny, dedičného hriechu viny.:]