1. Horí naša láska, k tebe Matka Božia, ó, Panenka Mária! Ty si Panna čistá, naša pomoc istá, spanilá konvalia! Ó, Mária, Matka nádej naša sladká! Vypros nám milosti, veď nás do radosti zo života smutného.


2. Milosť plynie z neba tým, čo ťa velebia a vrúcne ťa vzývajú, v tebe s dôvernosťou s pravou pobožnosťou svoju nádej skladajú. Viem, že pomoc svoju dáš za lásku moju a vyprosíš z neba pre nás zdravia, chleba, Matka Božia, Kristova!


3. My k tebe voláme, o pomoc madame v úzkosti a v trápení; my, Evine deti, hriechom priodetí, z raja, ach, vytvorení! Z neba vysokosti, ó, plná milosti, obráť oči na nás v každý žalostný čas, Matička dobrotivá!