1. Mária, ochrana - od Boha mne daná, - nemusím sa ja báť, - lebo je pri mne Mať, - Mária, Mária.


2. Kamkoľvek ja pôjdem, - čo robiť len budem, - Mária je pri mne, - chráni ma úprimne, - Mária, Mária.


3. Po horách, dolinách - a veľkých pustinách, - i tam mňa zastáva, - pomoci dodáva, - Mária, Mária.


4. Keď budem skonávať, - svet ten zanechávať, - ráč pri mne, Matka, stáť, - dušu mi zastávať, - Mária, Mária!