1. Buďme všetci potešení, - Ježiško je narodený. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


2. Z neba, by svoj ľud vykúpil, - v Betleheme na svet stúpil. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


3. Nebo žiari od jasnosti, - od plesania, veselosti. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


4. Boží posli poletujú - a novinu ohlasujú. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


5. Pastieri hneď zo sna vstali, - anjelský hlas keď slyšali. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


6. Sláva Bohu na výsosti, - jeho večnej velebnosti. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


7. Na zemi buď pokoj ľuďom, - nech sa vyhnú všetkým bludom. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


8. Spasiteľ sa už narodil, - by svet hriešny vyslobodil. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


9. V maštali je narodený, - do jasličiek položený. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


10. Pri jasliach je Matka jeho, - Panna srdca nevinného. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


11. Dcéra Otca nebeského, - Ducha nevesta Svätého. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


12. Od každého hriechu čistá - tys', Mária, Matka Krista. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


13. K jasliam aj my pospiechajme, - Ježiškovi chválu vzdajme. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!


14. Ježiško, buď oslávený, - od nás všetkých pozdravený. - Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách - privítajme!