1. Slávna si, Kráľovná, - nebies Pani, - ty si nám pomocou - v utrpení. - [:Prikloň, ó, prikloň svoj - zrak premilý - k plačúcim v slzavom - tu údolí!:]


2. Ruža si bez tŕnia, - ó, Mária, - Hviezdou si nám čností - a spasenia. - [:Prikloň, ó, prikloň svoj - zrak premilý - k plačúcim v slzavom - tu údolí!:]


3. Každý z nás v srdci vždy - teba nosí - a preto, Matička, - vrúcne prosí: - [:Prikloň, ó, prikloň svoj - zrak premilý - k plačúcim v slzavom - tu údolí!:]


4. Oroduj, Mária, - v nebi za nás - a svätej Trojici - porúčaj nás. - [:Prikloň, ó, prikloň svoj - zrak premilý - k plačúcim v slzavom - tu údolí!:]