1. Boh sa nám teraz narodil - a miesto vyvolil - v judskom meste Betleheme. - Raduj sa, Jeruzaleme!


2. Syn Boží z Ducha Svätého - a Darcu mocného - leží v biednych jasliach v stajni, - Spasiteľ dávno čakaný.


3. Pospešme k nemu v rýchlosti, - spievajme v radosti: - Buď nám, Kriste náš, vítaný, - prorokmi prorokovaný!


4. Dary mu z lásky oddane - i srdcia podáme, - veď je náš Pán a Spasiteľ, - najvernejší náš Tešiteľ.