1. Búvaj, Dieťa krásne, - uložené v jasle; - búvaj, búvaj, Pachoľa; - milostivé Jezuľa! - Budeme ťa kolísať, - abys' mohol dobre spať, - Ježišku náš milý, - aby sa ti snili - veľmi krásne sny, - veľmi krásne sny.


2. Drozdy a hrdličky, - chystajte pesničky, - nech sa Dieťa poteší - na tom našom salaši. - Spev škovránka, slávika, - k tomu pekná muzika; - my budeme s vami - spievať za jasľami - Synu milému, - Synu milému.


3. Hory, ticho buďte, - Dieťa nezobuďte, - nech si ono podrieme - na slame a na sene. - Aj vy, milé fialky, - zaváňajte do diaľky, - zavejte mu vône, - Pánovi na tróne, - ticho, sladúčko, - ticho, sladúčko.