1. Bože, ku tebe - voláme v nebe, - jak vo dne, tak v noci, - buď nám na pomoci; - prídi, prídi, Spasiteľu!


2. Ukáž nám cestu - k večnému mestu - nám na potešenie, - daj milosť, spasenie; - prídi, prídi, Spasiteľu!


3. Nech sa vždy vzdáva - tebe česť, sláva, - ty nás vyučuješ; - myseľ osvecuješ; - Pane Kriste, Spasiteľu!


4. Teba čakali, - predpovedali, - svätí prorokovia, - žiadali otcovia; - teba, Kriste, Spasiteľu!


5. Tys' na div vekom - stal sa človekom: - tu je už čakaný, - tvoj prorokovaný - príchod, Kriste, Spasiteľu!


6. Panna vznešená, - neporušená - počala si nášho, - Bohom nám daného - Jezu Krista, Spasiteľa.


7. Veríme v teba, - ó, Svetlo z neba! - Naším buď vždy vzorom, - svieť nám nad obzorom: - Jezu Kriste, Spasiteľu.


8. Obetu čistú, - čos' nechal svetu, - sluha tvoj predkladá, - milosti dar žiada: - Jezu Kriste, Spasiteľu!


9. Tá obeť svätá - za hriechy sveta, - v svedomí zlých ľudí - pokánie nech budí; - Jezu Kriste, Spasiteľu!


10. Ach, v nás nešťastných - niet zásluh vlastných, - v srdci si ty nebe - pripravuj sám sebe, - Prídi, prídi, Spasiteľu!


11. Príchod tvoj, Pane, - daj, nech sa stane - skrz túto obetu - užitočným svetu. - Prídi, prídi, Spasiteľu!


12. V osobách trojí: - láska ťa pojí, - mocný Stvoriteľu, - Duchu Tešiteľu, - Jezu Kriste, Spasiteľu!


13. Tvojej mocnosti - a velebnosti - plná je zem, nebe, - spievajú o tebe: - Svätý, svätý, svätý, Pane!