1. Spievajme Márii - radostnú pieseň. - Ona nám zavráti - žalosti tieseň. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


2. Dal nám ju Spasiteľ - v chvíli presmutnej, - lúčiac sa na kríži - v muke bolestnej. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


3. Hľa tvoja Matička! - tak zneli slová - pod krížom Jánovi, - keď Kristus zvolal. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


4. Celý svet kresťanský - Matkou ju vzýva - a srdce ľudské k nej - láskou oplýva. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


5. Kto sa k nej utiekal, - počuť nebolo, - že by neprijala - prosby niekoho. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


6. Ona nás počuje - v tomto údolí - a srdca bolesti - láskou zahojí. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


7. Vďaka ti, Mária, - Matka spanilá, - za tvoju láskavosť, - krásna Ľalia! - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


8. Ty si smrť štastlivú - mnohým už dala, - preto ti navždy buď - vrúcna pochvala. - Stala sa Kráľovnou z vôle Boha, - prekrásna Mária ružencová!


9. I my ťa prosíme, - hriešne stvorenia, - udeľ nám pri smrti - svojho prispenia. - Kráľovná nebeská, - počuj náš hlas, - ku tebe voláme: - Ochraňuj nás!