1. Svätý Peter, Svätý Pavol - Rím ste ozdobili - a mnohé modly pohanské - smelo porazili. - Jedného Boha hlásali, - za meno Ježiš trpeli - a pri všetkých utrpeniach - zaňho bojovali.


2. Ó, kňiežatá apoštolov, - vás zvelebujeme, - Vám prinášame chválu, vďak, - vás ospevujeme. - Vy Cirkvi svätej ozdoby, - k vám duša láskou zahorí. - Povznáša sa náš vrúcny hlas: - Orodujte za nás.


3. Vy ste lásku ku Kristovi - krvou dokázali, - keď nebáli ste sa smrti, - verní ste ostali. - V nás silu viery vzbudzujte, - by sme jak vy tak udatne - Cirkvi svätej sa oddali, - za ňu bojovali.


4. Tam v nebi proste vždy za nás - Krista, Spasiteľa, - i my máme dnes za neho - útrap, bojov veľa. - My chceme vás nasledovať, - vo viere svätej vytrvať - a v tomto svojom horlení - i život v obeť dať.