1. Dnes sa stalo, prihodilo - z divnej Božej moci: - Panna čistá Jezu Krista - porodila v noci. - [:V chladnej maštali - jemu postlali, - tak to milé - a spanilé - Dieťa schovali.:]


2. Pána zeme v Betleheme - ešte nepoznali - a hospodu ku pôrodu - Márii nedali. - [:Preto predivná, - Panna nevinná, - Bohu milá - porodila - v stajni nám Syna.:]


3. Anjeli a nebešťania - na nebi spievali: - Sláva Bohu, pokoj ľuďom! - radostne volali. - [:Zvieratká nemé - k jasliam sklonené - svojou parou - zohrievajú - Dieťa milené.:]


4. Náhlili sa, pokľakali - pastuškovia k nemu, - čo len mali, to mu dali, - Pánu najvyššiemu. - [:Dary skladali, - obetovali, - veľmi vďačne - a srdečne - prespevovali.:]


5. Prijmi od nás, Pane, v ten čas - naše dary malé, - tu skladáme, - čo len máme, - k tvojej cti a chvále. - [:Náš Spasiteľu, - Vykupiteľu, - ráč z milosti - po časnosti - dať nám radosti.:]