1. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - tebe sa klania anjelov chór, - velebnosť tvoju v hymnách a piesňach - vyznáva svätých i svätíc zbor. - Ukrývaš svoju tvár vo Sviatosti, - lež viera zrie ju tu oslávenú, - preto my Bohu vo svätostánku - vzdávame úctu a poklonu.


2. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - blažených duší opojenie, - zo srdca tvojho osláveného - plynie im večné potešenie. - Skrývaš ho pred nami vo Sviatosti, - túžime za tebou, nebeský zdroj. - Ježišu, Kráľu neba i zeme, - so Srdcom svojím nás večne spoj.


3. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - z lásky k nám telom učinený, - kam siaha okraj pevniny, mora, - zneje spev chvály rozochvený. - Ráč prijať láskavo pieseň našu, - ktorú ti zo srdca tu spievame, - požehnaj za to nám telo, dušu, - ktorú ti, Pane, oddávame.


4. Ježišu, Kráľu neba i zeme, - ty si nás krvou svojou spasil, - ó, kraľuj v srdciach veriacich svojich, - vieru v nás oživ, vieru posiľ. - Veríme v teba, že ty si Boh náš, - že si cesta naša i život náš; - k tvojmu sa Srdcu láskou vinieme, - ty v sebe živý zdroj pravdy máš.