1. Buď, Mária, pozdravená, - ty nebies krásna ľalia! - Tys' Mať Božia, vyvolená - od večného Boha. - Archanjel ťa pozdravuje - a veci divné zvestuje: - porodíš, Premilá, - Krista, Spasiteľa.


2. Teš sa, Matička premilá, - žes' anjelu privolila, - bo tým sa stalo spasenie, - sveta vykúpenie. - Keď Eva hadu zvolila, - mier duše svojej stratila - a ľudské stvorenie - uviedla v kvílenie.


3. Tys' nádej sveta celého, - porodíš Syna Božieho, - čo naše hriechy obmyje - krvou z Kalvárie. - Tam Boha v nebi pros za nás - a primlúvaj sa v každý čas. - On ťa vždy vyslyší, - Stvoriteľ najvyšší.


4. Keď v hriechu sme a v súžení, - pomoc mávame v trápení - skrz teba, ó, Panna čistá, - Matka Jezu Krista! - Skrz teba vždy dosiahneme, - my, biedni červi zo zeme, - rúk Božích žehnanie, - túžobne žiadané.