1. Ježiš, Mária i Jozef, ctí si vás celý šíry svet: vás vzývam a v srdci nosím, vrúcne k vám o pomoc prosím: Ježiš, Mária, Jozef!


2. Vás milujem, obľubujem, celý sa vám zdôverujem; žehnajte ma, opatrujte, vo dne, v noci ochraňujte: Ježiš, Mária, Jozef!


3. Odvráťte náhlu smrť, škody, mor, vojnu, hlad, zlé príhody; čujte nás, keď vás voláme, keď čas príde na skonanie: Ježiš, Mária, Jozef!


4. Duša keď z tela odíde, do Pánových rúk nech príde; diablu škodiť nám nedajte, mocne sa nás vždy zastaňte: Ježiš, Mária, Jozef!


5. Pre Kristovo umučenie nech dosiahneme spasenie; nech nás minie večný plameň, ochraňujte nás vždy. Amen. Ježiš, Mária, Jozef!