1. Do hory, do lesa, valasi, - či horí v tom našom salaši; - radosť veľká sa zjavuje - a tento svet potešuje. - Kráčajte, bratkovia, k jasličkám, - aby ste zjavili všetko nám.


2. Počkajte nás, milí bratkovia, - nebeskí lietajú duchovia. - Sláva Bohu! prespevujú, - pokoj ľuďom ohlasujú; - vtáčkovia prekrásne spievajú - a do Betlehema volajú.


3. Zrodila Panenka Dieťa nám, - v jasličkách vložené leží tam. - Mesiáša čakaného, - Boha na svet vteleného; - poďme a vítajme vznešené - Dieťatko, ležiace na sene.


4. Ó, Boží Synáčku z výsosti, - dajže nám zo svojej milosti, - by sme večne ťa chválili, - meno Božie velebili. - Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ, - žiadaný náš ty Emanuel.