1. Do mesta Betlema pospiechajme, - pri jasliach kolená zohýbajme. - [:Kristu v Sviatosti, - v poníženosti:] - sa klaňajme.


2. Z neba k nám zostúpil, nás miloval, - aby nás vykúpil, telo si vzal. - [:Mnohé úzkosti - v ľudskej bytosti:] - okusoval.


3. V jasliach si vložený narodený, - by hriešnik stratený bol spasený. - [:V tejto Sviatosti - si nám z milosti:] - sprítomnený.


4. Predrahý Spasiteľ, Kriste milý, - daj duši i telu ráznej sily. - [:Chcem ťa milovať - a nasledovať:] - v každej chvíli.


5. Deň čo deň ku smrti sa blížime, - nech ťa v radovaní tam uzrieme: - [:v Betleme večnom, - v speve srdečnom:] - teba ctíme.


6. V nebeskom Betleme bez prestania - chváliť ťa budeme, nebies Pána; - [:dajže nám svojho - skúsiť večného:] - radovania.